Dellgran, P. och Höjer, S. (2018) ”Varfo?r forskarutbildning? Motiv, aspirationer och drivkrafter bland disputerade sjuksko?terskor, la?rare och socionomer”, Socialvetenskaplig tidskrift, 24(2). doi: 10.3384/SVT.2017.24.2.2394.