Lundberg, S. (2018) ”Akademiskt och professionellt skrivande inom socionomutbildningen”, Socialvetenskaplig tidskrift, 24(3-4). doi: 10.3384/SVT.2017.24.3-4.2393.