Skillmark, M. (2018) ”Riskbedömningens logiker i arbetet med mäns våld mot kvinnor”, Socialvetenskaplig tidskrift, 24(3-4). doi: 10.3384/SVT.2017.24.3-4.2385.