Falkenström, H. och Hjärpe, T. (2018) ”Dokumentation och känslor: Socialsekreterares pappers- och känsloarbete”, Socialvetenskaplig tidskrift, 24(3-4). doi: 10.3384/SVT.2017.24.3-4.2384.