Øverlien, C. (2018) ”Våld mellan ungdomar i nära relationer: Digitala medier och utövande av kontroll”, Socialvetenskaplig tidskrift, 25(1), s. 67–85. doi: 10.3384/SVT.2018.25.1.2382.