Gunnarsson, E. och Karlsson, L.-B. (2019) ”’Vi möter de ofrivilliga’ – socialsekreterare om äldre personer med missbruksproblem”, Socialvetenskaplig tidskrift, 25(2), s. 141–157. doi: 10.3384/SVT.2018.25.2.2375.