Backlund, Åsa, Lundström, T. och Thorén, K. (2019) ”Institutioner för ensamkommande barn: Hur kan man förstå en snabbt expanderande och turbulent vård- och omsorgsmarknad?”, Socialvetenskaplig tidskrift, 25(3-4), s. 211–229. doi: 10.3384/SVT.2018.25.3-4.2364.