Ponnert, L. (2019) ”Tvångsvård eller frivillig placering? Socialsekreterares resonemang om barns placering när en förälder utövat dödligt våld”, Socialvetenskaplig tidskrift, 25(3-4), s. 191–210. doi: 10.3384/SVT.2018.25.3-4.2363.