Topor, A., Denhov, A. och Bülow, P. (2019) ”Socialt arbete och människor med psykiska problem – en introduktion”, Socialvetenskaplig tidskrift, 26(1), s. 5–18. doi: 10.3384/SVT.2019.26.1.2358.