Ulmestig, R. och Panican, A. (2016) ”Socialt medborgarskap och möjligheten till ett självständigt liv – ekonomiskt bistånd för kvinnor som har lämnat en våldsam partner”, Socialvetenskaplig tidskrift, 22(3-4). doi: 10.3384/SVT.2015.22.3-4.2344.