Lundqvist, A. och Mulinari, D. (2017) ”Introduktion”, Socialvetenskaplig tidskrift, 23(3-4). doi: 10.3384/SVT.2016.23.3-4.2324.