Lundberg, Anna, Annika Taghizadeh Larsson, och Susanna Alakoski. 2024. ”Call for Paper 2024: Välkomna Att Skicka in Bidrag till nästa Temanummer”. Socialvetenskaplig Tidskrift 30 (3):791-93. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.3.5115.