Brauer, John. 2024. ”Ny Bok: Salmonsson, Göran & Spross, Linn (2021): Försörjningens förändrade Former: Lönearbete Och fattigvård under 1800-Talet. Lund: Arkiv förlag”. Socialvetenskaplig Tidskrift 30 (3):785-88. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.3.5021.