Zoric, Sara, Ulrika Järkestig Berggren, och Åsa Söderqvist Forkby. 2024. ”Samtidig Psykisk ohälsa Och Missbruk: – En tvåenighet Som Strukturerar Vardagen”. Socialvetenskaplig Tidskrift 30 (3):759-78. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.3.4995.