Dahlstedt, Magnus. 2023. ” Linnéuniversitetet”. Socialvetenskaplig Tidskrift 30 (2):675-78. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.2.4969.