Sundbäck, Liselott. 2024. ” VID Specialized University”. Socialvetenskaplig Tidskrift 30 (3):779-84. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.3.4948.