Nilsson, Magnus. 2023. ”Ny Bok: Edebalk, Gunnar (2022): Äldreomsorgen: En Aktuell Historia. Studentlitteratur”. Socialvetenskaplig Tidskrift 30 (2):667-71. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.2.4784.