Dunér, Anna. 2023. ”Ny Avhandling: Rebecka Strandell (2022): Omsorgsarbete I hemtjänsten: Förändringar, Utmaningar Och möjligheter. Diss. Stockholms Universitet”. Socialvetenskaplig Tidskrift 30 (1):499-502. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.1.4759.