Thorson, Jan. 2023. ”Försörjningsstöd är Inte förtidspension”. Socialvetenskaplig Tidskrift 30 (2):661-66. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.2.4715.