Alakoski, Susanna. 2023. ”Gestaltade Erfarenheter I Biografi, Vittneslitteratur Och Litteratur”. Socialvetenskaplig Tidskrift 29 (3-4):383-97. https://doi.org/10.3384/SVT.2022.29.3-4.4683.