Hultgren, Peter. 2023. ”Projektifierad Forskning: - Om följeforskning I Ett småskaligt Arbetsmarknadsprojekt”. Socialvetenskaplig Tidskrift 29 (3-4):363-82. https://doi.org/10.3384/SVT.2022.29.3-4.4682.