Bromark, Kristina, Ylva Spånberger Weitz, Sara Erlandsson, och Ulla-Karin Schön. 2023. ”Samskapande Processer: - Om Makt, Ansvar Och Epistemisk rättvisa I Deltagande Forskning”. Socialvetenskaplig Tidskrift 29 (3-4):325-44. https://doi.org/10.3384/SVT.2022.29.3-4.4680.