Hultman, Lill, Fredrik Sandman, Jeanette Nelson, Mikael Åkerlund, Lena von Koch, och Malin Tistad. 2023. ”’Som Erfarenhetsforskare, Då är Man Med Och bestämmer I forskningsprojektet’: - En Autoetnografisk Studie Om En Gemensam Forskningsprocess”. Socialvetenskaplig Tidskrift 29 (3-4):305-24. https://doi.org/10.3384/SVT.2022.29.3-4.4673.