Gruber, Sabine, Kristina Gustafsson, och Johanna Sköld. 2023. ”Förord: Deltagande Forskning I Socialt Arbete”. Socialvetenskaplig Tidskrift 29 (3-4):259-68. https://doi.org/10.3384/SVT.2022.29.3-4.4669.