Salonen, Tapio, och Alexandru Panican. 2023. ”Kompetensprofilen Hos Undervisande Personal På Socionomutbildningar: En Strategisk fråga för socionomfältet”. Socialvetenskaplig Tidskrift 29 (2):209-33. https://doi.org/10.3384/SVT.2022.29.2.4614.