Avby, Gunilla, och Anna Melke. 2023. ”Socialtjänsten Som En hållbar Kunskapsorganisation: Från Vision till Verklighet?”. Socialvetenskaplig Tidskrift 29 (2):195-207. https://doi.org/10.3384/SVT.2022.29.2.4613.