Apelmo, Elisabet, och Åsa Alftberg. 2023. ”’Gör plats!’ : Om Ableism, Paternalism Och Konstruktionen Av Normbrytande Funktionalitet”. Socialvetenskaplig Tidskrift 29 (2):131-50. https://doi.org/10.3384/SVT.2022.29.2.4609.