Bergman, Ann-Sofie, Ulrika Järkestig Berggren, och Kerstin Arnesson. 2024. ”’Andra ögon idag?’ : - Socialtjänstens Hantering Av barnavårdsutredningar Om våldsutsatthet”. Socialvetenskaplig Tidskrift 30 (3):739-58. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.3.4580.