Liebenstein Gegner, Harald, och Verner Denvall. 2024. ”Utvecklingsarbete Som Styrteknik: – En Analys Av Hur Utvecklingsledare Erfar Makt I De Regionala stöd- Och Samverkansstrukturerna”. Socialvetenskaplig Tidskrift 30 (3):719-38. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.3.4496.