Ponnert, Lina. 2023. ”Mellan rättslig Reglering Och Professionell Logik:  – Att Hantera orosanmälningar Om våld I barnavården”. Socialvetenskaplig Tidskrift 30 (1):415-34. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.1.4463.