Tjulin, Åsa, Pernilla Krasser, och Carolina Klockmo. 2023. ”Den Vetenskapande socialtjänsten: - Hur En Social Medieplattform Kan göra Vardagens Verkstad till Vetenskap”. Socialvetenskaplig Tidskrift 30 (2):649-60. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.2.4451.