Lind, Judith. 2023. ”Barnets bästa Vid Assisterad Befruktning: - bedömning Av föräldrapotential Vid Behandling Med Och Utan Donerade könsceller”. Socialvetenskaplig Tidskrift 30 (2):605-26. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.2.4442.