Johansson, Jesper, Anna-Maria Marekovic, och Åsa Söderqvist Forkby. 2023. ”Mellan Empowerment Och Disempowerment: - Koordinerande Arbete för nyanländas Och utrikesföddas Etablering På Arbetsmarknaden Inom Lokal Aktiveringspolitik”. Socialvetenskaplig Tidskrift 30 (2):583-603. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.2.4421.