Spånberger Weitz, Ylva, och Maja Hagström. 2022. ”Barn Och Ungas Uppfattningar Om socialtjänsten : – Erfarenheter från En Riktad Undervisningsinsats”. Socialvetenskaplig Tidskrift 29 (1):71-90. https://doi.org/10.3384/SVT.2022.29.1.4415.