Pålsson, David, och Stefan Wiklund. 2022. ”Barnperspektiv Och Ekonomiskt bistånd: I Vilken utsträckning Kan Generositet Respektive Restriktivitet Ses Som Ett Uttryck för Skilda Strategier?”. Socialvetenskaplig Tidskrift 29 (1):47-70. https://doi.org/10.3384/SVT.2022.29.1.4414.