Henrekson, Ebba, och Truls Neubeck. 2022. ”Idéburen välfärd I Sverige: - En Systematisk Litteraturstudie”. Socialvetenskaplig Tidskrift 29 (1):1-25. https://doi.org/10.3384/SVT.2022.29.1.4412.