Nilsson, Anders, Jasmin Gunnarsson, Anders Borgström, och Inger Brandt. 2022. ”Lyrik”. Socialvetenskaplig Tidskrift 28 (4):523–526. https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.4.4373.