Hansson, Kristofer. 2022. ”Att hålla Ihop Det Sociala Arbetet: Hur Covid-19-Pandemin påverkade Tre Olika civilsamhällesorganisationer”. Socialvetenskaplig Tidskrift 28 (4):499–516. https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.4.4371.