Lundberg, Susanna. 2022. ”Rekrytera Och behålla Personal I Den Kommunala äldreomsorgen under Covid-19”. Socialvetenskaplig Tidskrift 28 (4):477–497. https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.4.4370.