Holmström, Ebba, och Katarina Andersson. 2022. ”Erfarenheter Av Krishantering I biståndshandläggningsmöten Med äldre Personer under Covid-19 Pandemin: En Kvalitativ Intervjustudie”. Socialvetenskaplig Tidskrift 28 (4):455–475. https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.4.4369.