Alftberg, Åsa. 2022. ”’Tidigare Sa Vi: Vad behöver Ni hjälp Med? Nu är Det Mer: Hur mår ni?’: Anhörigkonsulenters Upplevelser Av stöd till anhöriga under Covid-19-Pandemin”. Socialvetenskaplig Tidskrift 28 (4):439–453. https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.4.4368.