Björngren Cuadra, Carin, och Sergio Cuadra. 2022. ”Kommunalt Socialt Arbete under Covid-19-Pandemin: Osäkerhet, Reglering Och Kontroll Av Rummet”. Socialvetenskaplig Tidskrift 28 (4):417–438. https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.4.4367.