Tideman, Magnus, och Jenny Aspling. 2022. ”Covid-19-Pandemins påverkan På Personer Med Intellektuell funktionsnedsättning I Sverige: Anhörigas Och Personals Erfarenheter Efter Sex månader”. Socialvetenskaplig Tidskrift 28 (4):393–415. https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.4.4366.