Alakoski, Susanna. 2022. ”Göra Socialpolitik”. Socialvetenskaplig Tidskrift 28 (4):387–391. https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.4.4365.