Rojas, Carlos. 2023. ”Migration Som Orsak till samhällets Problem : - Hur påverkar Narrativet Kommunal Verksamhet?”. Socialvetenskaplig Tidskrift 30 (2):563-81. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.2.4305.