Karlsson, Patrik, Lars Oscarsson, Ola Segnestam Larsson, och Filip Wollter. (2022) 2022. ”Enhetschefers Syn På Kunskapsformers Och Ramfaktorers Betydelse för Insatser Inom socialtjänsten”. Socialvetenskaplig Tidskrift 28 (2). https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.2.4256.