Lunneblad, Johannes. (2022) 2022. ”Mellan Kontroll Och ansvarsgörande: En Studie Av Personal Inom Polis, socialtjänst Och Skolas förståelse Av Ungas Riskbeteende”. Socialvetenskaplig Tidskrift 28 (2). https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.2.4255.