Ulmestig, Rickard, och Alexandru Panican. (2022) 2022. ”Samverkan Med Konkurrerande kunskapsanspråk Inom Lokal Aktiveringspolitik”. Socialvetenskaplig Tidskrift 28 (2). https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.2.4253.