Höglund, Petra, Torbjörn Forkby, och Jesper Johansson. 2023. ”Den mätande socialtjänsten : – användning Av Individbaserad Systematisk uppföljning Av Insatser”. Socialvetenskaplig Tidskrift 30 (2):541-61. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.2.4218.