Enell, Sofia, och Monika Allgurin. 2024. ”Villkorad Normalitet: – berättelser Om Det (o)normala under Och Efter Placering På särskilt Ungdomshem”. Socialvetenskaplig Tidskrift 30 (3):701-18. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.3.4204.